Etikettarkiv: miljömärkning

Miljömärkning – TCO

Dags för ett nytt avsnitt i serien om miljömärkningar. Idag har turen kommit till TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) som är en produktcertifiering för kontorsutrustning och som från början var en märkning för att förbättra arbetsmiljön för sina medlemmar. Trots att märkningen härstammar från en svensk facklig sammanslutning så är TCO-märkningen global och finns i hela världen.

Du hittar märkningen främst på bildskärmar, bärbara och stationära datorer,  headsets och kontorsmöbler. För att få sätta TCO-märket på en produkt ska företaget arbeta aktivt med frågor som fackliga rättigheter, arbetstid, skälig lön och tvångs- och barnarbete. Dessutom krävs ett certifierat miljöledningsystem (ISO 1400) för att minska miljöpåverkan. Det finns även krav på att minimera användningen av ämnen som är farliga för både hälsa och miljö. Produkterna ska också vara designade för att kunna återvinnas så att elavfallet reduceras.

Precis som Bra Miljöval är TCO med i Global Ecolabelling Network som har en form av peer review system för sina medlemmar. Så även fast TCO har fokus på människan, så hänger miljön på eftersom dessa oftast går hand i hand. En pålitlig miljömärkning helt enkelt.

Läs även om tidigare miljömärkningar: SvanenEcoLabel och Bra Miljöval samt om Greenwashing

Enhanced by Zemanta
Annonser

Miljömärkning – Bra Miljöval

Nu fortsätter serien om miljömärkningar och den här gången är det Bra Miljöval som ska undersökas. Detta är Naturskyddsföreningens miljömärkning och har funnits sedan 1987. Då var det mest papper och tvättmedel som bar märkningen, men idag hittar du Bra Miljöval på allt ifrån tåg till elräkningar och märkningen gäller alltid en produkt och inte ett företag.

Bra Miljöval utgår från helhetsperspektivet från råvara till avfall men däremot krävs ingen livscykelanalys eftersom de anser att dessa modeller ofta kan bli komplicerade och otydliga. Det krävs dock att företag har en miljöpolicy.

För att få en produkt märkt med Bra Miljöval måste den uppfylla ett antal kriterier. Då och då görs även stickprov för att kontrollera att produkterna uppfyller kraven. En gång om året görs också en stor kontroll av alla de företag som använder märkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Bra Miljöval är med i Global Ecolabelling Network (GEN) som har en form av peer review system för sina medlemmar. Detta är alltså en miljömärkning som du lugnt kan fortsätta handla.

Läs även om tidigare miljömärkningar: Svanen och EcoLabel

Miljömärkning – EcoLabel

EU Ecolabel new logo.
Image via Wikipedia

EU-blomman, eller EcoLabel, är EU:s variant av Svanen och är alltså EU:s officiella miljömärkning. Idag finns det sju olika produktområden och 28 produktkategorier.

Det är samma instans (Miljömärkning Sverige AB) som sköter miljömärkningen av Svanen-produkter som märker EcoLabel-produkter och därför gäller samma kriterier som för Svanen i Sverige. Dvs att produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall.

Eftersom Svanen är så etablerad i Sverige finns det inte så många produkter med Ecolabel i Sverige. I vissa andra europeiska länder är dock utbudet större och precis som för Svanen, kan du lita på att en produkt märkt med EcoLabel är bra för miljön.

Läs om tidigare miljömärkningar: Svanen

Enhanced by Zemanta

Miljömärkning – Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning och används för en mängd olika produkter och tjänster och ägs av Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och staten. Det finns över 6 500 produkter märkta med Svanen i Sverige. Det finns 65 olika slags varor och tjänster som kan Svanenmärkas.


Svanen tar fram kriterier för olika produktgrupper. När en produkt ska märkas undersöker svanen produktens hela miljöbelastning och det görs en livscykelanalys där de tittar på produktens miljöpåverkan från råvara till avfall.
Även produktens innehåll analyseras (till exempel kemikalier), hur den framställs (vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark) och hur produkten tas omhand när den är förbrukad (återvinning och avfall). De bedömer framför allt produkter som används i stor mängd och av många människor.

Hittar du en produkt eller tjänst som är Svanenmärkt kan du alltså vara säker på att den är vänlig för miljön.

Goda juicer

I affären hittade jag häromdan Saltå kvarns härliga juicer. Jag testade Fruktkick som var riktigt god. Det skadar ju inte heller att det är 100 % frukt och grönsaker och inte en tillstymmelse av läskiga E-ämnen. Juicen är också både KRAV- och Demetermärkt. Nu har de dessutom tre nya smaker så du kan totalt välja mellan hela tretton olika varianter. Inte dåligt!

Demetermärkningen har jag inte sett tidigar eller åtminstone inte lagt märke till. Det säger ganska mycket om hur många olika miljömärkningar som finns idag. Dessvärre tror jag inte att alla dessa märkningar tillför något till att öka försäljningen av miljövänliga produkter, tvärtom misstänker jag att många kan bli avskräckta i den märkes-förvirring som verkar råda.

Demeter är i alla fall kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige och har funnits ända sedan 1957. Demetermärket innebär att produkten innehåller minst 90% biodynamiskt och minst 95% ekologiskt odlade råvaror. Bra att de kontrollerar företag, men varför kan inte dessa varor KRAV-märkas, en märkning som är betydligt mer känd?

juice_demeter